Κατηγορίες
Θέσεις εργασίας

Υπεύθυνος Έργων

Θέση εργασίας για Υπεύθυνος Έργων

Εργασία σε περιβάλλον σεβασμού!

Υπεύθυνος Έργων

Περιγραφή θέσης εργασίας:

 • Μελέτη σχεδίων και ετοιμασία προσφορών
 • Επικοινωνία με πελάτες
 • Συντονισμός εμπλεκόμενων έργου

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ, Microsoft Office (Outlook, word, excel, power point)
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλική γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Γνώση Ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψηφίους)
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Πτυχίο Πανεπιστημίου με προσανατολισμό στο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/Automation θα εκτιμηθεί ανάλογα

Προσφέρεται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και σύστημα bonus
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές ανέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: info@lysisecurity.com.cy με θέμα “Project Manager”.

Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά.

Κατηγορίες
Θέσεις εργασίας

Τεχνικός Συστημάτων Ασφαλείας

Θέση εργασίας για Τεχνικός Συστημάτων Ασφαλείας

Εργασία σε περιβάλλον σεβασμού!

Τεχνικός Συστημάτων Ασφαλείας

Περιγραφή θέσης εργασίας:

 • Εγκατάσταση, Προγραμματισμός, Συντήρηση,  Επιδιόρθωση Συστημάτων Ασφαλείας

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Τεχνικές γνώσεις σε ηλεκτρολογικά ή/και ηλεκτρονικά
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψηφίους)
 • Πείρα ή εμπειρία/γνώσεις σε δίκτυα ή αυτοματισμούς θα εκτιμηθεί ανάλογα

Προσφέρεται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, προμήθεια επί των πωλήσεων και σύστημα bonus
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές ανέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: info@lysisecurity.com.cy με θέμα “Technician”.

Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά.

Κατηγορίες
Θέσεις εργασίας

Πωλητής Συστημάτων Ασφαλείας

Θέση εργασίας για Πωλητής Συστημάτων Ασφαλείας

Εργασία σε περιβάλλον σεβασμού!

Πωλητής Συστημάτων Ασφαλείας

Περιγραφή θέσης εργασίας:

 • Διαχείριση και συμβουλευτική καθοδήγηση πελατολογίου εταιρείας
 • Ανάπτυξη πωλήσεων και διεύρυνση υφιστάμενου πελατολογίου

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Εμπειρία στις πωλήσεις θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ, Microsoft Office (Outlook, word, excel, power point)
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλική γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Γνώση Ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψηφίους)
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Πτυχίο Πανεπιστημίου με προσανατολισμό στο Μάρκετινγκ/Δημόσιες Σχέσεις θα εκτιμηθεί ανάλογα

Προσφέρεται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, προμήθεια επί των πωλήσεων και σύστημα bonus
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές ανέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: info@lysisecurity.com.cy με θέμα “Customer Care Representative”.

Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά.

Κατηγορίες
Θέσεις εργασίας

Sales Executive

Θέση εργασίας για Sales Executive

Εργασία σε περιβάλλον σεβασμού!

Sales Executive


Καθήκοντα:

 • Διαχείριση και συμβουλευτική καθοδήγηση πελατολογίου εταιρείας
 • Ανάπτυξη πωλήσεων και διεύρυνση υφιστάμενου πελατολογίου
 • Ιδανική διαχείριση και εξυπηρέτηση πελατών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εμπειρία στις πωλήσεις θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Δημιουργικότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Ομαδικότητα
 • Αποτελεσματικότητα
 • Επικοινωνιακές Δεξιότητες
 • Εξωστρέφεια
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψηφίους)
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Γνώση Ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Προσφέρεται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, προμήθεια επί των πωλήσεων και σύστημα bonus
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές ανέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: info@lysisecurity.com.cy με θέμα “Sales Executive”.

Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά.