Θέση εργασίας για Sales Executive

Εργασία σε περιβάλλον σεβασμού!

Sales Executive


Καθήκοντα:

 • Διαχείριση και συμβουλευτική καθοδήγηση πελατολογίου εταιρείας
 • Ανάπτυξη πωλήσεων και διεύρυνση υφιστάμενου πελατολογίου
 • Ιδανική διαχείριση και εξυπηρέτηση πελατών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Εμπειρία στις πωλήσεις θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Δημιουργικότητα
 • Υπευθυνότητα
 • Ομαδικότητα
 • Αποτελεσματικότητα
 • Επικοινωνιακές Δεξιότητες
 • Εξωστρέφεια
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψηφίους)
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Γνώση Ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Προσφέρεται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, προμήθεια επί των πωλήσεων και σύστημα bonus
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές ανέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: info@lysisecurity.com.cy με θέμα “Sales Executive”.

Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά.