Θέση εργασίας για Τεχνικός Συστημάτων Ασφαλείας

Εργασία σε περιβάλλον σεβασμού!

Τεχνικός Συστημάτων Ασφαλείας

Περιγραφή θέσης εργασίας:

  • Εγκατάσταση, Προγραμματισμός, Συντήρηση,  Επιδιόρθωση Συστημάτων Ασφαλείας

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Τεχνικές γνώσεις σε ηλεκτρολογικά ή/και ηλεκτρονικά
  • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Λευκό ποινικό μητρώο
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψηφίους)
  • Πείρα ή εμπειρία/γνώσεις σε δίκτυα ή αυτοματισμούς θα εκτιμηθεί ανάλογα

Προσφέρεται:

  • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, προμήθεια επί των πωλήσεων και σύστημα bonus
  • Συνεχής εκπαίδευση
  • Προοπτικές ανέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: info@lysisecurity.com.cy με θέμα “Technician”.

Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά.