Θέση εργασίας για Υπεύθυνος Έργων

Εργασία σε περιβάλλον σεβασμού!

Υπεύθυνος Έργων

Περιγραφή θέσης εργασίας:

 • Μελέτη σχεδίων και ετοιμασία προσφορών
 • Επικοινωνία με πελάτες
 • Συντονισμός εμπλεκόμενων έργου

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ, Microsoft Office (Outlook, word, excel, power point)
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλική γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Γνώση Ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες υποψηφίους)
 • Λευκό ποινικό μητρώο
 • Πτυχίο Πανεπιστημίου με προσανατολισμό στο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού/Automation θα εκτιμηθεί ανάλογα

Προσφέρεται:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και σύστημα bonus
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές ανέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο email: info@lysisecurity.com.cy με θέμα “Project Manager”.

Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά.